Ev > Bizim haqqımızda >Əsas məhsul seriyası

Əsas məhsul seriyası

Əsas məhsul seriyamız aşağıdakı kimidir:


sütun

Distillə sütunları, Ekstraksiya sütunları (Qüllələr)


Distillə qülləsi (sütun), Distillə qülləsi (sütun)


Distillə sütununun qablaşdırılması, Ekstraksiya qülləsi


Çıxarış qülləsi


Distillə sütunu (qüllə)distillə üçün buxar və mayenin sütunun içərisində sıx təmasda olduğu bir cihaz növüdür. Qarışıqdakı hər bir komponentin fərqli uçuculuq qabiliyyətinə malik olmasından istifadə edərək maye fazada olan yüngül komponentlər (aşağı qaynama maddəsi) qaz fazasına, qaz fazasındakı ağır komponentlər (yüksək qaynama maddəsi) maye fazaya ötürülür, yəni ayırma məqsədinə çatmaq üçün hər bir komponentin eyni temperaturda buxar təzyiqi fərqlidir. Distillə sütunu (qüllə) həm də neft-kimya istehsalında geniş istifadə olunan istilik və mühit ötürmə cihazıdır.


Distillə prosesində istifadə olunan avadanlıq iki kateqoriyaya bölünə bilən distillə sütunu ï¼qüllə adlanır:

â  boşqab qülləsi, burada qaz-mayenin iki fazası ümumiyyətlə çoxlu əks cərəyanla əlaqə yaradır və hər bir lövhədəki qaz-maye iki fazası ümumiyyətlə çarpaz axın edir.

â¡ Qablaşdırılmış sütun (qüllə), qaz-maye iki faza davamlı əks cərəyanla təmasdadır.


Ümumi distillə qurğusu distillə sütunu (qüllə) gövdəsi, kondensator, geri axını çəni, reboiler və digər avadanlıqlardan ibarətdir. Yem qidalanma lövhəsi adlanan distillə sütununda(qüllə) qabın müəyyən hissəsindən qülləyə daxil olur. Yem plitəsi distillə qülləsini iki hissəyə bölür, qidalanma plitəsinin yuxarı hissəsi incə distillə bölməsi, qidalanma lövhəsinin aşağı hissəsi isə soyma bölməsi adlanır.


Çıxarış sütunları

Ekstraksiya maddələrin ayrılması və təmizlənməsi üçün vacib vahid əməliyyatlarından biridir. Əlavə edilmiş həlledicidə qarışıqda hər bir komponentin həllolma fərqindən istifadə edərək komponentlərin ayrılması üçün vahid əməliyyatdır. Maye-maye çıxarılması əməliyyatı zamanı sütunda(qüllədə) əks cərəyan tipində iki növ maye axını olur ki, bunlardan biri dispers faza, digəri isə maye damcıları şəklində davamlı fazalı mayedir. Avadanlıqda iki maye fazanın konsentrasiyası davamlı olaraq müxtəlif formada dəyişir və sıxlıq fərqinə görə iki maye fazanın ayrılması sütunun (qüllənin) hər iki ucunda həyata keçirilir. Əgər işıq fazası dispers fazadırsa, faza interfeysi sütunun (qüllənin) yuxarı hissəsində görünür; əks halda, faza interfeysi sütunun (qüllənin) aşağı hissəsində görünür.

1. Üst baş

2. Motor və reduktor

3. Yüngül kompozisiya çıxışı

4. Yüngül kompozisiya girişi

5. Ağır tərkibli giriş

6. Etek

7. Ağır kompozisiya çıxışı

8. Sabit Üzük

9. Silindr

10. Fırlanan Disk

11. Qarışdıran şaft

12. Lyuk

13. Maye ölçmə cihazı

14. Gödəkçə


İstilik dəyişdiricisi

Boru istilik dəyişdiricisi (qabıq və boru istilik dəyişdiricisi)

Qabıq və boru istilik dəyişdiricisinin iş prinsipi

Qabıqlı və borulu istilik dəyişdiricisinə boru tipli istilik dəyişdiricisi də deyilir. Bu, istilik ötürmə səthi kimi qabığa daxil edilmiş boru dəstəsinin divarı ilə divarlar arası istilik dəyişdiricisidir. Bu tip istilik dəyişdiricisi sadə quruluşa, etibarlı işləməyə malikdir, müxtəlif konstruktiv materiallardan (əsasən metal) hazırlana bilər və yüksək temperatur və yüksək təzyiq altında istifadə edilə bilər. Hal-hazırda ən çox istifadə edilən istilik dəyişdirici növüdür.

Qabıq və boru istilik dəyişdiricisi divarlararası istilik dəyişdiricisinə aiddir. İstilik mübadilə borusunun içərisində əmələ gələn maye kanalına boru tərəfi, istilik mübadilə borusundan kənarda əmələ gələn maye kanalına isə qabıq tərəfi deyilir. Boru tərəfi və qabıq tərəfi müvafiq olaraq müxtəlif temperaturlu iki müxtəlif növ mayedən keçdikdə, nisbətən yüksək temperaturlu maye, istiliyi nisbətən aşağı temperaturlu mayeyə ötürmək üçün istilik mübadiləsi borusu divarından keçir, nisbətən yüksək temperaturlu maye soyudulur və nisbətən aşağı temperaturlu maye qızdırılır, beləliklə, iki mayenin istilik mübadiləsi prosesinin məqsədinə nail olur.


Spiral plitəli istilik dəyişdiricisi

Spiral lövhəli istilik dəyişdiricisinin quruluşu və performansı

1. Avadanlıq iki bərabər spiral kanal təşkil edən iki haddelenmiş lövhədən hazırlanmışdır. İki istilik daşıyıcısı tam əks cərəyan axını həyata keçirə bilər, istilik ötürmə effektini çox artıra bilər. İki kiçik temperatur fərqi mühiti ideal istilik ötürmə effektinə nail ola bilsə belə.

2. Qabıqdakı nozzle kiçik axın müqavimətinə malik olan tangensial strukturu qəbul edir. Spiral kanalın əyriliyi vahid olduğundan, avadanlıqdakı maye axınının ani dönüşü yoxdur və ümumi müqavimət məhduddur, buna görə də yüksək istilik ötürmə qabiliyyətinə sahib olmaq üçün nəzərdə tutulmuş axın sürəti artırıla bilər.

3. I tip ayrılmayan spiral lövhəli istilik dəyişdiricisinin spiral kanalının son üzü qaynaqla möhürlənir, ona görə də yüksək sızdırmazlıq göstəricilərinə malikdir.

4. II tipli ayrıla bilən spiral plitəli istilik dəyişdiricisinin quruluş prinsipi əsasən sökülə bilməyən istilik dəyişdiricisi ilə eynidir, lakin kanallardan biri təmizləmə üçün sökülə bilər, xüsusilə viskoz və çökmüş maye ilə istilik mübadiləsi üçün uyğundur.

5. III tipli ayrıla bilən spiral lövhəli istilik dəyişdiricisinin quruluş prinsipi əsasən sökülə bilməyən istilik dəyişdiricisi ilə eynidir, lakin onun iki kanalı geniş tətbiq sahəsi ilə təmizlənmək üçün sökülə bilər.

6. Tək cihaz istifadə effektlərinə cavab verə bilmədikdə, daha çox cihaz kombinasiyada istifadə oluna bilər, lakin kombinasiya aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: paralel birləşmə, seriyalı birləşmə və avadanlıq və kanallar arası məsafə eynidir. Hibrid birləşmə: bir kanal paralel və bir kanal sıra.

Sökülməyən spiral lövhəli istilik dəyişdiricisi


Sənaye buxarlandırıcıları

Silinmiş film buxarlandırıcıları


iş prinsipi

Silinmiş Film Buxarlayıcısı, yüksək sürətli bir film bıçağı və yüksək sürətlə (təxminən 10 ~ 50 saniyə) bir film buxarlanması üçün istifadə edilə bilən və silindrin içərisində olan bir və ya daha çox silindrdən ibarət olan bir film bıçağı və ya daha çox silindrdən istifadə edilə bilən yüksək effektivlikli buxarlandırıcıdır. Fırlanan bıçaq davamlı olaraq xammalı qızdıran səthdə bərabər qalınlıqda maye filmə qidalandırır və aşağıya doğru hərəkət edir; Bu emalda qaynama temperaturu aşağı olan komponentlər buxarlanır, qalıq isə buxarlandırıcının dibindən boşaldılır.


Çox effektli buxarlandırıcı


Reaktorlar

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept